Mária Terézia emlékmű     >>

<<     A-Z     >>

A szobrot Zumbusch és Hasenauer alkotta 1888-ban.
Mária Terézia (1717-1780) a felvilágosult abszolutizmus uralkodója, 1740-től Ausztria főhercegnője valamint Magyarország és Csehország királynője, 1745 –től „német-római császárnő”.
1736-ban házasságot kötött Lotharingia Ferenc István herceggel, édesapja VI. Károly halálát követően 1740-től a Pragmatica Sanctio alapján átvette a Habsburg országok kormányzását. Közigazgatási és hadügyi reformokat vezetett be, általános tankötelezettséget írt elő, megszüntette a kínvallatásokat, javított a jobbágyság helyzetén. Mária Terézia 16 gyermeknek adott életet, fia II. József néven követte a trónon.
Díszes szarkofág a kapucinus kriptában (I. Ferenccel közös sír)..

>>