Judenplatz     >>

<<     A-Z     >>

A Judenplatz a középkori zsidó közösség központja volt. A zsidók üldözése 1420-1421-ben érte el tetőfokát. Emléktábla a Judenplatz 6. szám alatti ház falán.
A tér közepén Rachel Whiteread emlékműve a Holocaust ausztriai zsidó áldozatainak állít emléket. A talapzaton azon 41 hely neve olvasható, ahol 65000 ausztriai zsidó lelte halálát a náci uralom alatt.

A német költő Gotthold Ephraim Lessing emlékműve, Charoux alkotása. A szobrot 1939-ben a nemzeti szocialisták beolvasztották. Lessing „A bölcs Náthán” című drámájának gyűrű példázata a felvilágosodás és a tolerancia eszméjének kulcsgondolatául szolgál. Charoux 1945 után megalkotta második Lessing emlékművét.

>>