II. József     >>

<<     A-Z     >>

II. József lovasszobra a Josephplatzon. A felvilágosult abszolutizmus kiemelkedő képviselője. Híres mondása: „Mindent a népért, semmit a nép által.” Gondoskodó, paternalista gondolat, az osztrák polgárság kiskorúságának elmélete.

II. József (1741-1790) Habsburg Lotharingiai házból származó osztrák főherceg, 1764-től német-római király, 1765-1790 között a Német-Római Birodalom császára, 1780-tól Magyarország és Csehország királya. Mária Terézia negyedik gyermeke és legidősebb fia.

Édesanyja Mária Terézia még az ellenreformáció elkötelezett híve, József ellenben már a felvilágosult eszmék követője. Mária Terézia 1780-ban bekövetkezett halálát követően kissé elhamarkodottan és diplomáciát mellőzve próbálta meg ezen eszméket politikájában alkalmazni. Ezek többsége ellenállásba ütközött és végül hatástalannak bizonyult, illetve részben visszavonásra kerültek.

Intézkedései, reformjai: jobbágyrendelet, jobbágyok helyzetének enyhítése, jobbágy elnevezés eltörlése, halálbüntetés eltörlése, szigorú spanyol udvari ceremóniák enyhítése, nemesi birtokok megadóztatása, iskolák és kórházak létrehozása. 700 gazdaságilag nem jövedelmező kolostor feloszlatása, pápai befolyás korlátozása. Türelmi rendelete lehetővé tette a szabad vallásgyakorlást, ezzel véget vetett a katolikus egyház egyeduralmának, megszüntette a vallási ünnepeket. Polgári törvénykönyv kiadása.

Reformtörekvései miatt a régi elit és a lakosság körében nem volt kedvelt.

>>