Grillparzer Denkmal     >>

<<     A-Z     >>

Franz Grillparzer (1791-1872) osztrák drámaíró, elbeszélő, és lírikus. Ellentmondásos személyiség: a viharos érzelmek éppúgy jellemzik, mint a szigorú racionalizmus.
Az egyik oldalon elégedetlen volt a Metternich által képviselt politikai nézetekkel, másrészt kétségei voltak az új, polgári előjogokkal szemben.

Műveit csak részben fogadta el a nagyközönség, a cenzúrával is akadt konfliktusa. Beethoven Melusina című művéhez ő írta a szöveget. Főbb művei: „Az élet álom”, „Az ősanya”, „Szapphó”, „Argonauták”, „Ottokár király tündöklése és bukása” – Grillparzer által írt osztrák himnusz szöveggel, és az „Urának hű szolgája”.
Grillparzer művei jól tükrözik az osztrák emberek ellentmondásos gondolkodását: a tekintélyelvűséghez való hűség erősebb volt a szabadságra való törekvéseknél. A feudális rendszer és a kegyetlen ellenreformáció eltorzította az emberek jellemét és lelkét. Megalkuvás és beletörődés lett úrrá a népen.

>>