Goethedenkmal     >>

<<     A-Z     >>

A Goethe-emlékmű Edmund von Hellmer alkotása (1900) a Goethe–egyesület kezdeményezésére készült. Johann Wolfgang von Goethe-t (1742-1832) 1782-ben emelték nemesi rangra. Költő, drámaíró, színházvezető, természettudós, művészet-teoretikus és államférfi. A weimari klasszikusok egyik képviselője.
Verseket, drámákat, prózai műveket valamint a természettudományos esszéket írt. A német költészet egyik legjelentősebb alakja, a világirodalom kimagasló személyisége. Goethe sosem járt Bécsben.

>>