I. Ferenc József     >>

<<     A-Z     >>

A Habsburg- Lotharingiai házból származó I. Ferenc József (1830-1916) 1848-tól haláláig Ausztria császára, valamint 1867 –től Magyarország apostoli királya.

Az 1848-as forradalom leverését követően a hadseregre és a római katolikus egyházra támaszkodott.

1854-ben feleségül vette Erzsébet bajor hercegnőt („Sisit”). Az 1867-es magyar kiegyezést követően Magyarország királyává koronázták. A családot tragédiák sora sújtotta: fia, Rudolf trónörökös öngyilkosságot követett el Mayerlingben, a következő trónörökös, Ferenc Ferdinánd herceg 1914-ben Szarajevóban merénylet áldozata lett, testvérét Miksát 1867-ben Mexikóban ölték meg, feleségét Erzsébetet pedig szintén egy merénylő gyilkolta meg Genfben.

Ferenc József makacssággal és erős katonai kötelességtudattal megáldott uralkodóként kemény kézzel tartotta össze a Monarchiát, reformellenessége azonban csak még tovább erősítette a koronázási országok nemzeti mozgalmait. 1914-ben, 86 évesen hadat üzent Szerbiának. A I. világháború 17 milliós emberáldozattal járt, a háború végét és a Monarchia széthullását már nem érte meg. Utóda, Károly 1916-ban lépett trónra, ő volt az utolsó osztrák császár..

>>