Abraham a Sancta Clara     >>

       A-Z     >>

Abraham a Sancta Clara (1644-1709), író és hitszónok. Nyers kifejezésmód és eredetiség jellemezte egyházi szónoklatait, erkölcsi prédikációit és röpiratait. Bűnös szenvedélyek ellen szónokolt, a katolikus ige hirdetője

>>